2ธ.ค. 59

สถาบันวิจัยร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “เพชรบุรี ย่านสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0” ภายในงาน CREATIVE THAILAND 2016